Ibdel il-Lingwa:


Close
 • Libido maskili baxx?

  Libido maskili baxx?

  Il-libido maskili huwa x-xewqa ġenerali għall-attività sesswali u s-sewqan sesswali fl-irġiel.

 • Sib soluzzjoni!

  Sib soluzzjoni!

  Studji kliniċi jikkonfermaw dan:

  Tista 'żżid ix-xewqa sesswali maskili!

  Tista 'tittratta disfunzjonijiet sesswali maskili!

  Tista 'ttejjeb il-ħajja sesswali tiegħek!

Tbati minn libido maskili baxx?
Libido maskili b'saħħtu huwa importanti għal xewqa sesswali u relazzjoni tajba. Mingħajr libido maskili xieraq ikun ifisser li raġel huwa "sempliċement" għaddej mill-mozzjonijiet waqt l-att sesswali jew jista 'ma jkollu l-ebda interess fl-att sesswali.

Libido maskili

X'inhu Libido Maskili?

Meta nitkellmu dwar il-libido maskili, huwa importanti li wieħed jinnota li hemm ftit ideat żbaljati li għandhom in-nies. Il-libido maskili huwa x-xewqa ġenerali għall-attività sesswali u s-sewqan sesswali fl-irġiel.

 • Libido maskili
 • Libido maskili
 • Libido maskili

Il-libido maskili huwa influwenzat minn numru ta 'fatturi li jvarjaw minn soċjali, għal psikoloġiċi, sa bijoloġiċi. Anki jekk il-libido maskili jvarja minn persuna għal oħra, ħafna drabi huwa l-ogħla matul l-aħħar snin adolexxenti u jibda sa minn qabel it-twelid. Il-libido maskili jkompli sal-ħajja kollha tar-raġel.

Huwa importanti li wieħed jinnota li libido maskili baxx ma jfissirx l-istess ħaġa li jkollok disfunzjoni erettili. Filwaqt li disfunzjoni erettili tfisser li għandek ix-xewqa għas-sess, libido maskili jfisser li m'għandek l-ebda xewqa bħal din.

Madankollu, libido maskili jista 'faċilment iwassal għal kwistjonijiet b'disfunzjoni erettili minħabba li r-raġel sempliċement ma jħossux attirat sesswalment lejn is-sieħba tiegħu. Filwaqt li dan jista 'mhux neċessarjament ikun marbut direttament mal-perċezzjoni tiegħu ta' attrazzjoni tas-sieħba tiegħu, huwa ċertament marbut ma ' libido maskili baxx. Dan ifisser li anke xi ħadd li normalment jiġi attirat lejn is-sieħba tiegħu jista 'jkollu inqas interess fl-att sesswali, grazzi għal libido maskili baxx.

Libido huwa marbut ma ' ormoni. Kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa, l-ormoni androġeni huma direttament marbuta mal-libido. L-ormon primarju li rridu nikkunsidraw bil-libido huwa testosterone.

Minħabba li l-irġiel għandhom 'il fuq minn 40 darba aktar testosterone fis-sistema tagħhom bħala nisa, is-sewqan sesswali huwa meqjus ferm aktar intens. Din hija raġuni oħra li libido maskili baxx ħafna drabi jiġi bi stigma marbuta magħha.

Sintomi ta ' Libido Maskili Baxx

Waħda mid-diffikultajiet fil-kejl ta 'libido maskili baxx hija l-fatt li m'hemmx numru stabbilit li raġel irid jiltaqa' miegħu qabel ma jkun jista 'jiġi kkwalifikat bħala li 'naqqas' libido maskili. Ftit mis- sintomi ta ' libido maskili baxx jinkludu:

Nuqqas ta' interess fis-sess, jew xewqa għas-sess

Nuqqas ta' interess fis-sess, jew xewqa għas-sess

Huwa importanti li wieħed jifhem li minn żmien għal żmien, huwa normali li titlef l-interess fis-sess temporanjament. Hekk kif immorru matul ħajjitna, il-livelli tal-libido tagħna jvarjaw.

Skond is-sieħeb tiegħek, jista 'jfisser li l-libido maskili tiegħek huwa aktar baxx, dan mhux sinjal ta' libido maskili baxx.

Diffikultajiet biex tikseb erezzjoni

Diffikultajiet biex tikseb erezzjoni

Għal ħafna nies libido maskili baxx li jibqa 'għaddej għal perjodu itwal ta' żmien jikkawża tħassib, l-aktar minħabba li dan il-libido baxx jista 'jikkawża aktar problemi bl-erezzjonijiet jew saħansitra disfunzjoni sesswali maskili. Kultant huwa indikatur tal-kundizzjonijiet tas-saħħa sottostanti.

Tbati minn libido maskili baxx?
Kif issemma qabel, ħafna rġiel se jgħaddu minn perjodi ta 'libido maskili baxx. Dan ma jirrappreżentax immedjatament disfunzjoni sesswali maskili iżda jistgħu jkunu jridu jsiru jafu kif jagħtu spinta lill-libido maskili.

Kawżi ta 'Libido maskili baxx

Jekk trid tkun taf kif tagħti spinta lill-libido maskili u tipprevjeni disfunzjoni sesswali maskili, trid tifhem x'inhuma l-kawżi sottostanti tal-kwistjoni. Dawn huma ftit mir-raġunijiet komuni għaliex xi ħadd jista 'jkollu libido maskili baxx.

Testosterone Baxx, Żbilanċ fl-Ormoni

Diġà stabbilixxejna l-importanza tat-testosterone fis-sesswalità maskili. Testosterone jistimula l-produzzjoni tal-isperma, jibni muskoli u massa tal-għadam, u għandu rwol importanti fil-libido maskili. Jekk il- livelli tat- testosterone tiegħek jiżdiedu, ix- xewqa tiegħek għall- att sesswali se tiżdied.

Jekk it-testosterone tiegħek jonqos, dan ifisser li x-xewqa sesswali tiegħek tista 'tonqos. Minkejja l-fatt li t-testosterone mnaqqas huwa parti mit-tixjiħ, tnaqqis f'daqqa u drastiku jista 'jfisser li għandek kwistjonijiet b'libido maskili baxx.

Fatturi emozzjonali

Ix- xewqa sesswali ġenerali tiegħek tista ' tonqos jekk issib ruħek distratt minn perjodi ta ' pressjoni għolja. Il-kawża primarja wara dan hija minħabba li l-istress jista 'jfixkel il-livelli tal-ormoni tagħna. Matul żminijiet ta 'stress, l-arterji tagħna huma dojoq - li ma jwassalx biex tinkiseb erezzjoni. Studji sabu li hemm effett dirett fuq problemi sesswali meta relatati ma 'stress.

Alternattivament, huwa possibbli li jkollok livelli aktar baxxi ta ' testosterone jekk għandek apnea ostruttiva ta ' l- irqad (OSA). Dan imbagħad iwassal għal tnaqqis fil- libido u fl- attività sesswali u. Studji sabu li hemm korrelazzjoni bejn livelli baxxi ħafna ta ' testosterone matul il- lejl u apnea severa ta ' l- irqad.

Mediċini, alkoħol jew tipjip

Huwa possibbli li jitbaxxew il- livelli ta ' testosterone billi jittieħdu ċerti mediċini. Kif issemma qabel, dan jista ' jwassal għal libido maskili aktar baxx. Huwa possibbli għal mediċini tal- pressjoni tad- demm bħal imblokkaturi tar- riċetturi beta u inibituri ACE biex jipprevjenu erezzjonijiet u ejaculation. Inkella, l- użu ta ' l- alkoħol , l- użu tad- droga , u t- tipjip jistgħu jfissru wkoll tnaqqis fil- libido maskili ġenerali.

Stima baxxa tiegħu nnifsu

Jekk għandek korp mhux tajjeb għas-saħħa jew naqqast il-kunfidenza fihom infushom, se tkun ġlieda biex tħossok sexy u mixtieq. Xi ħadd li jħossu bħallikieku mhux attraenti mhux probabbli li jidħol fis-sess. Dan jista ' jwassal għal libido maskili aktar baxx. Fattur ieħor huwa li xi ħadd jista 'jkollu biża' ta 'rifjut.

Mard Kroniku

Jekk għandek kundizzjoni kronika tas-saħħa fejn kontinwament ma tkunx qed tħossok tajjeb, is-sess x'aktarx ikun inqas importanti għalik. Huwa possibbli għal ċertu mard li tnaqqas l-għadd tal-produzzjoni tal-isperma tiegħek kompletament (wieħed mill-eżempji primarji huwa l-kanċer). It-tajjeb huwa li jekk qed tittratta din il-marda, tista 'ssir taf kif terġa' tagħti spinta lill-libido maskili aktar tard.

Tixjiħ

Hekk kif nixjieħu, il-livelli tat-testosterone tagħna jonqsu. Meta l-irġiel ikunu fl-adolexxenti tard tagħhom, il-livelli jkunu fl-ogħla tagħhom. Madwar l-età ta '60 sa 65, l-irġiel se jinnutaw differenza fil-libido tagħhom. Hekk kif nixjieħu, jista 'jdum aktar biex jitqanqal, ejaculate, jew jikseb orgażmu. Jista ' jieħu aktar żmien biex il- pene jsir wieqaf jew l- erezzjoni ma tkunx daqshekk iebsa.

Fortunatament, ix-xjenza medika vvintat metodi biex iżżid ix-xewqa sesswali maskili u tipprevjeni problemi assoċjati ma 'disfunzjoni sesswali maskili.

Prevenzjoni ta 'Libido maskili baxx

Huwa possibbli li tittratta disfunzjoni sesswali maskili permezz ta ' bidliet fl-istil ta' ħajja b'saħħithom. Dawn mhux dejjem ikunu relatati mal-eżerċizzju fiżiku jew mad-dieta. Għandna ftit modi differenti li tista 'titgħallem kif tipprevjeni libido maskili baxx u tagħti spinta lill-libido maskili permezz ta' trattament ta 'disfunzjoni sesswali maskili.

1

Terapija sesswali u / jew konsulenza dwar ir-relazzjoni

Kultant li titkellem ma ' terapista professjonali dwar ir-relazzjoni tiegħek tista' tgħin biex tifhem il-kawżi ta 'libido maskili baxx. Huma se jitkellmu dwar is-sitwazzjoni attwali u forsi joffru xi ideat dwar dak li għandek tibdel fil-ħajja sesswali tiegħek fil-futur.

Huma kapaċi wkoll jidentifikaw kwistjonijiet sottostanti li jista 'jkollok bżonn issolvi li qed iwassluk biex tittratta l-libido maskili mnaqqas.

2

L-indirizzar tal-kundizzjonijiet mediċi sottostanti

Aħna tajnikom numru ta 'raġunijiet differenti għaliex in-nies jistgħu jissieltu ma' libido maskili baxx. Jekk qed tissielet mas- sintomi ta ' libido maskili baxx, forsi li tieqaf tpejjep jew tieħu mediċini tista ' tgħin biex issolvi l- kwistjoni.

Jekk bħalissa qiegħed fuq medikazzjoni li tista ' tinibixxi x- xewqa sesswali tiegħek, tista ' tkun idea tajba li tkellem lit- tabib tiegħek u tara jekk tistax taqleb għal xi ħaġa inqas probabbli li tinibixxi x- xewqa tiegħek.

3

Ħwawar il-ħajja sesswali tiegħek

Jekk ilek f'relazzjoni għal żmien twil, hemm ċans tajjeb li tista' 'tintuża ' lis-sieħeb tiegħek. Dan ifisser li m'għadekx tqanqal daqs kemm kont qabel. Dan mhux neċessarjament disfunzjoni sesswali maskili, iżda sempliċement ifisser li għandek tipprova xi ħaġa oħra biex tħawwar il-ħajja sesswali tiegħek.

Ipprova pożizzjonijiet sesswali differenti, żid xi ġugarelli biex tferrex id-divertiment, dak kollu li taħseb li għandek bżonn tagħmel is-sess eċċitanti mill-ġdid. Dan se jgħin biex isolvi kwistjonijiet b'disfunzjoni sesswali maskili u jġibek lura għall-jiem preċedenti ta 'eċċitament.

4

Pilloli naturali għat-titjib tal-libido maskili


Tkellimna dwar l-importanza li l-ormoni tiegħek jallinjaw sew biex jevitaw kwistjonijiet b'disfunzjoni sesswali maskili. X'jiġri jekk għandek libido maskili baxx imma ma tħossx bħallikieku hemm xi ħaġa ħażina fir-relazzjoni tiegħek, u lanqas bħalissa qed tieħu medikazzjoni?

Forsi tabib jirrakkomanda li tmur il-gym ħames darbiet fil-ġimgħa jew forsi taqleb għal dieta veġetarjana kollha; Iżda dawk mhumiex għażliet li ħafna nies jistgħu faċilment jimplimentaw f'ħajjithom. Jekk trid trattament faċli ta 'disfunzjoni sesswali maskili u tittratta l-kawżi ta' libido maskili baxx, pilloli naturali għat-titjib tal-libido maskili jistgħu jkunu l-aħjar għażla li għandek issib kullimkien.

Kif Tagħti Spinta lil Libido maskili?

Hemm ħafna modi differenti li tista 'tittratta l-libido maskili baxx tiegħek u tagħti spinta lill-libido tiegħek. Madankollu, hemm ftit komponenti ewlenin li trid tqis. L-ewwel, trid tfittex metodu naturali u sikur li mhux se jkollu effetti sekondarji negattivi.

Int trid tkun konsistenti fit- trattament tiegħek, speċjalment jekk qed tittratta l- livelli ta ' l- ormoni, sempliċement jekk titlef ftit passi fit- trattament tiegħek mhux se jkun effettiv. Jekk trid tlesti trattament ta ' disfunzjoni sesswali maskili trid tkun konsistenti.

Aphrodisiacs

Aphrodisiacs

Iċ-ċansijiet huma li smajt bil-kelma aphrodisiac. Dawn suppost huma drogi, xorb, ta' oġġetti tal-ikel li se jistimulaw ix-xewqa sesswali. Ftit għażliet li forsi smajt bihom qabel jinkludu gajdri u Spanish Fly. Anki jekk dawn xi kultant jiġu touted bħala mod kif jittrattaw libido maskili baxx, m'hemm l-ebda studji xjentifiċi li jenfasizzaw l-effettività ta 'dawn il-prodotti.

Dan ma jfissirx li ma tibbenefikax milli teħodhom (wara kollox, jekk għandek blokka mentali u TEMMEN li se tkun aħjar fis-sess, iċ-ċansijiet huma li tista 'tkun) iżda m'hemm l-ebda evidenza attwali li dan se jkollu xi tip ta' effett fuqek.

Ħafna drabi dawn l-għażliet ifissru biss li qed taħli flusek aktar milli tittratta l-kawżi ta 'libido maskili baxx.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Vitamini u minerali

Vitamini u minerali

Id-dieta u l-eżerċizzju huma importanti għal saħħitna – kif qed tieħu biżżejjed arja friska. Madankollu, insibu li hemm ħafna nies li għandhom diffikultà biex jiksbu l-Vitamini u l-minerali meħtieġa li ġisimhom jeħtieġ.

Jekk inħarsu lejn liema vitamini u minerali huma importanti, kemm għall-funzjoni testikulari kif ukoll għall-produzzjoni androġena, insibu li l-minerali żingu u selenju u l-vitamini A u E huma meħtieġa.

L-unika problema hija li li jkollok biżżejjed vitamini u minerali fid-dieta tiegħek mhix se toffri trattament permanenti għal disfunzjoni sesswali maskili. L-unika ħaġa li se tagħmel vitamini u minerali hija li toffri appoġġ aħjar għas-saħħa sesswali. Fil-qosor, qed tissupplimenta aktar milli tagħmel dent attwali fil-kawżi ta 'libido maskili baxx.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Terapija bl-ormoni

Terapija bl-ormoni

Tkellimna dwar l-importanza tat-testosterone fir-rigward tal-libido maskili. Jekk naqqast il- livelli ta ' testosterone, li jkollok terapija bl- ormoni tista ' ġġib il- livelli tiegħek lura għan- normal. Dawn jistgħu jinkludu pilloli jew injezzjonijiet ġol- muskoli (li jfisser li jiġu injettati fil- muskolu). Anke b' livelli normali ta ' testosterone tista ' tinnota li l- libido maskili tiegħek mhux fejn għandu jkun.

Filwaqt li t-terapija ta 'sostituzzjoni tat-testosterone (TRT) se ttejjeb is-sewqan tas-sess u s-sodisfazzjon mas-sess f'ħafna rġiel, il-benefiċċji fit-tul u r-riskju ta' TRT għadhom mhux magħrufa. Mhux biss qed tagħżel terapija li hija kemmxejn sperimentali, iżda waħda li wkoll se tiswa ħafna flus.

Żid fil-fatt li din it-tip ta 'terapija mhix disponibbli b'mod wiesa', u tibda tifhem għaliex TRT mhix neċessarjament l-aħjar għażla ta 'trattament għall-kawżi ta' libido maskili baxx.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Kremi maskili għat-titjib tal-libido

Studji sabu li kremi ta 'titjib tal-libido maskili istantanjament itejbu l-erezzjoni, iżidu tqanqil u pjaċir, itejbu l-lubrikazzjoni għal sess aħjar. Anki jekk krema hija effettiva bħala soluzzjoni immedjata għall-kwistjoni ta 'disfunzjoni sesswali maskili, ma tittrattax il-kawżi sottostanti ta' libido maskili baxx.

Dan ifisser li filwaqt li hija soluzzjoni kbira għal żmien qasir (għalkemm waħda għalja) mhix se tipprovdilek soluzzjoni fit-tul għal disfunzjoni sesswali maskili. Ma teliminax is-sitwazzjoni skomda li jkollok tapplika krema meta tkun qed tħejji ruħek għal attività sesswali. Li jkollok tapplika krema qabel ma tkun se tidħol f'attività sesswali ċertament tneħħi n-natura spontanja mis-sess.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Ordni issa

Pilloli maskili għat-titjib tal-libido

Jekk tissielet ma 'libido maskili baxx u trid tiżgura li tiġġieled il-problema fl-għerq, pilloli maskili għat-titjib tal-libido se jgħinuk tagħmel dan. Huwa importanti li wieħed jinnota li qabel ma ġejna introdotti għall-mediċina moderna, il-ħxejjex aromatiċi u l-vitamini ntużaw għal etajiet biex jittrattaw disfunzjoni sesswali maskili.

Filwaqt li dawn it-tipi ta 'trattament qatt mhu se joffrulek l-istess riżultat immedjat bħal xi wħud mill-għażliet l-oħra fil-lista tagħna, huma se joffrulek il-benefiċċji li tittratta l-kawżi ta' libido maskili baxx fuq bażi fit-tul.

Minħabba li qed tuża prodotti naturali għat-titjib tal-libido maskili, tista 'tkun ċert li qed tikseb riżultati dejjiema, mingħajr l-ebda wieħed mill-effetti sekondarji negattivi li ħafna drabi huma assoċjati ma' għażliet oħra ta 'trattament.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Ordni issa
Skond studji xjentifiċi:
Ix-xewqa sesswali tingħata spinta b'mod naturali, u b'hekk tħossok aktar fil-kontroll u kunfidenti, l-erezzjonijiet jinkisbu faċilment, l-orgażmi huma aktar pjaċevoli.
Għalkemm il-pilloli jistgħu jkunu aktar bil-mod minn metodi oħra ta 'titjib tal-libido maskili, għandhom it-tendenza li jipprovdu riżultati aktar sikuri u fit-tul fit-trattament ta' disfunzjoni sesswali maskili b'rata ta 'suċċess ta' aktar minn 98%.


Aqra aktar dwar pilloli maskili għat-titjib tal-libido

Studji Kliniċi

Jekk ngħidulek li prodotti naturali għat-titjib tal-libido maskili se jkollhom effett pożittiv fuq libido maskili baxx, trid aktar minn sempliċement dik id-dikjarazzjoni. Trid prova li dan se joffrilek it-trattament rivoluzzjonarju li kont qed tistenna.

Fil-fatt, kien hemm diversi studji kliniċi double-blind li jiżvelaw li pilloli u kremi għat-titjib tal-libido maskili huma kapaċi jkollhom effett fit-tul u dejjiemi meta mqabbla mal-għażliet tal-plaċebo.

Studji kliniċi jikkonfermaw l-effettività tal-pilloli naturali għat-titjib tal-libido maskili, mingħajr ma jkollok għalfejn tinkwieta dwar effetti sekondarji ta 'ħsara li trid tinkwieta dwarhom b'xi wħud mill-għażliet l-oħra misjuba fil-lista tagħna.

Meta tqis il-fatt li pilloli maskili għat-titjib tal-libido se jgħinuk tittratta l-kawżi ta 'libido maskili baxx, huwa kważi impossibbli li ma tarax dan bħala avvanz fit-trattament ta' disfunzjoni sesswali maskili!

Studji Kliniċi

Copyright © 2017 - 2024 BoostMaleLibido.com. Id-drittijiet kollha riżervati.