เปลี่ยนภาษา:


Close
 • ความใคร่ชายต่ํา?

  ความใคร่ชายต่ํา?

  ความใคร่ของผู้ชายคือความต้องการโดยรวมสําหรับกิจกรรมทางเพศและแรงขับทางเพศในผู้ชาย

 • หาทางออก!

  หาทางออก!

  การศึกษาทางคลินิกยืนยัน:

  คุณสามารถเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้ชายได้!

  คุณสามารถรักษาความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย!

  คุณสามารถปรับปรุงชีวิตทางเพศของคุณ!

คุณทนทุกข์ทรมานจากความใคร่ชายต่ําหรือไม่?
ความใคร่ชายที่มีสุขภาพดีเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความต้องการทางเพศและความสัมพันธ์ที่ดี หากไม่มีความใคร่ชายที่เหมาะสมก็หมายความว่าผู้ชาย 'เพียง' ผ่านการเคลื่อนไหวในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์หรืออาจไม่มีความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์เลย

ความใคร่ชาย

ความใคร่ชายคืออะไร?

เมื่อเราพูดถึง ความใคร่ของผู้ชายสิ่งสําคัญคือต้องทราบว่ามีความเข้าใจผิดเล็กน้อยที่ผู้คนมี ความใคร่ของผู้ชายคือความต้องการโดยรวมสําหรับกิจกรรมทางเพศและแรงขับทางเพศในผู้ชาย

 • ความใคร่ชาย
 • ความใคร่ชาย
 • ความใคร่ชาย

ความใคร่ของผู้ชายได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการตั้งแต่สังคมจิตวิทยาไปจนถึงชีวภาพ แม้ว่าความใคร่ของผู้ชายจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ก็มักจะสูงที่สุดในช่วงปลาย วัยรุ่น และเริ่มต้นเร็วที่สุดก่อนเกิด ความใคร่ของผู้ชายยังคงดําเนินต่อไปตลอดชีวิตของผู้ชาย

มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องทราบว่าความใคร่ชายต่ําไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวกับการมี หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในขณะที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศหมายความว่าคุณมีความปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์ความใคร่ชายหมายความว่าคุณไม่มีความปรารถนาดังกล่าว

อย่างไรก็ตามความใคร่ของผู้ชายอาจนําไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้อย่างง่ายดายเพราะผู้ชายไม่รู้สึก ดึงดูดทางเพศ กับคู่ของเขา แม้ว่าสิ่งนี้อาจไม่จําเป็นต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับการรับรู้ถึงความน่าดึงดูดใจของคู่ของเขา แต่ก็เชื่อมโยงกับ ความใคร่ชายที่ลดลงอย่างแน่นอน ซึ่งหมายความว่าแม้แต่คนที่ปกติจะดึงดูดคู่ของเขาอาจมีความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากความใคร่ชายต่ํา

ความใคร่เชื่อมโยงกับฮอร์โมน ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเหมือนกันฮอร์โมนแอนโดรเจนเชื่อมโยงโดยตรงกับความใคร่ ฮอร์โมนหลักที่เราต้องพิจารณาด้วยความใคร่คือฮอร์โมนเพศชาย

เนื่องจากผู้ชายมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากกว่า 40 เท่าในระบบของพวกเขาในฐานะผู้หญิงแรงขับทางเพศจึงถือว่ารุนแรงกว่ามาก นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ความใคร่ชายต่ํามักมาพร้อมกับความอัปยศที่แนบมากับมัน

อาการของความใคร่ชายต่ํา

หนึ่งในความยากลําบากในการวัดความใคร่ชายต่ําคือความจริงที่ว่าไม่มีหมายเลขที่กําหนดที่ผู้ชายต้องพบก่อนที่เขาจะมีคุณสมบัติเป็นความใคร่ชาย 'ลดลง' อาการบางอย่างของความใคร่ชายต่ํา ได้แก่ :

ขาดความสนใจในเรื่องเพศหรือความปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์

ขาดความสนใจในเรื่องเพศหรือความปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์

สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าในบางครั้งเป็นเรื่องปกติที่จะ หมดความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราว เมื่อเราไปตลอดชีวิตระดับความใคร่ของเราแตกต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับคู่ของคุณอาจหมายความว่าความใคร่ชายของคุณต่ํากว่านี่ไม่ใช่สัญญาณของความใคร่ชายต่ํา

ความยากลําบากในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ความยากลําบากในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

สําหรับคนจํานวนมากความใคร่ชายต่ําที่ดําเนินไปเป็นระยะเวลานานเป็นสาเหตุของความกังวลส่วนใหญ่เป็นเพราะความใคร่ต่ํานี้อาจทําให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือแม้กระทั่ง ความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย บางครั้งมันเป็นตัวบ่งชี้ของภาวะสุขภาพพื้นฐาน

คุณทนทุกข์ทรมานจากความใคร่ชายต่ําหรือไม่?
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผู้ชายหลายคนกําลังจะผ่านช่วงเวลาของความใคร่ชายต่ํา สิ่งนี้ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติทางเพศของผู้ชายในทันที แต่พวกเขาอาจต้องการหาวิธีเพิ่มความใคร่ของผู้ชาย

สาเหตุของความใคร่ชายต่ํา

หากคุณต้องการทราบวิธีเพิ่มความใคร่ของผู้ชายและป้องกันความผิดปกติทางเพศของผู้ชายคุณต้องเข้าใจว่า สาเหตุของ ปัญหาคืออะไร นี่คือสาเหตุทั่วไปบางประการที่ทําให้บางคนอาจมีความใคร่ชายต่ํา

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ํา, ความไม่สมดุลของฮอร์โมน

เราได้กําหนด ความสําคัญของฮอร์โมนเพศชายในเพศชายแล้ว ฮอร์โมนเพศชายช่วยกระตุ้นการผลิตสเปิร์มสร้างกล้ามเนื้อและมวลกระดูกและมีบทบาทสําคัญในความใคร่ของผู้ชาย หากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณเพิ่มขึ้นความต้องการในการมีเพศสัมพันธ์ของคุณจะเพิ่มขึ้น

หากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณลดลงหมายความว่าความต้องการทางเพศของคุณอาจลดลง แม้จะมีความจริงที่ว่าฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงเป็นส่วนหนึ่งของความชราการลดลงอย่างฉับพลันและรุนแรงอาจหมายความว่าคุณมีปัญหากับความใคร่ชายต่ํา

ปัจจัยทางอารมณ์

ความต้องการทางเพศโดยรวมของคุณอาจลดลงหากคุณพบว่าตัวเองฟุ้งซ่านด้วยช่วงเวลาของความดันสูง สาเหตุหลักที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เป็นเพราะ ความเครียด สามารถขัดขวางระดับฮอร์โมนของเรา ในช่วงเวลาของความเครียดหลอดเลือดแดงของเราจะแคบลงซึ่งไม่เอื้อต่อการ แข็งตัวของอวัยวะเพศ การศึกษาพบว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาทางเพศเมื่อเกี่ยวข้องกับความเครียด

อีกทางเลือกหนึ่งเป็นไปได้ที่จะมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงหากคุณมี ภาวะหยุดหายใจขณะหลับอุดกั้น (OSA) สิ่งนี้นําไปสู่ความใคร่และกิจกรรมทางเพศที่ลดลงและ การศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ต่ํามากในช่วงกลางคืนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับอย่างรุนแรง

ยา, แอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่

มันเป็นไปได้ที่จะลดระดับฮอร์โมนเพศชายโดยการใช้ยาบางชนิด. ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้สิ่งนี้อาจนําไปสู่ความใคร่ชายที่ลดลง มันเป็นไปได้สําหรับยาความดันโลหิตเช่น beta-blockers และ ACE inhibitors เพื่อป้องกันการแข็งตัวและการหลั่ง อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้แอลกอฮอล์การใช้ยาและการสูบบุหรี่อาจหมายถึงการลดลงของความใคร่ชายโดยรวม

ความนับถือตนเองต่ํา

หากคุณมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือมีความมั่นใจ ในตนเองลดลงมันจะเป็นการต่อสู้ที่จะรู้สึกเซ็กซี่และเป็นที่ต้องการ คนที่รู้สึกว่าพวกเขาไม่สวยไม่น่าจะมีเพศสัมพันธ์ สิ่งนี้อาจนําไปสู่ความใคร่ของผู้ชายที่ลดลง อีกปัจจัยหนึ่งคือบางคนอาจกลัวการปฏิเสธ

การเจ็บป่วยเรื้อรัง

หากคุณมี ภาวะสุขภาพเรื้อรัง ที่คุณรู้สึกไม่ดีอย่างต่อเนื่องเซ็กส์มีแนวโน้มที่จะมีความสําคัญต่อคุณน้อยลง เป็นไปได้ที่โรคบางชนิดจะลดจํานวนการผลิตสเปิร์มของคุณทั้งหมด (หนึ่งในตัวอย่างหลักคือมะเร็ง) สิ่งที่ดีคือถ้าคุณกําลังเผชิญกับความเจ็บป่วยนี้คุณสามารถค้นหาวิธีเพิ่มความใคร่ชายอีกครั้งในภายหลัง

ริ้ว รอย

เมื่อเรา อายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเราจะลดลง เมื่อผู้ชายอยู่ในวัยรุ่นตอนปลายระดับจะสูงที่สุด ประมาณอายุ 60 ถึง 65 ปีผู้ชายจะสังเกตเห็นความแตกต่างในความใคร่ของพวกเขา เมื่อเราโตขึ้นอาจใช้เวลานานกว่าจะกระตุ้นอุทานหรือสําเร็จความใคร่ อาจใช้เวลานานกว่าที่อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวหรือการแข็งตัวไม่แข็งเท่า

โชคดีที่วิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค้นวิธีการเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้ชายและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย

ป้องกันความใคร่ชายต่ํา

เป็นไปได้ที่จะจัดการกับความผิดปกติทางเพศของผู้ชายผ่าน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายหรือการควบคุมอาหารเสมอไป เรามีสองสามวิธีที่คุณสามารถเรียนรู้วิธีป้องกันความใคร่ชายต่ําและเพิ่มความใคร่ชายผ่านการรักษาความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย

1

การบําบัดทางเพศและ / หรือการให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์

บางครั้งการพูดคุยกับ นักบําบัดมืออาชีพ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณสามารถช่วยให้เข้าใจสาเหตุของความใคร่ชายต่ํา พวกเขาจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันและอาจเสนอแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรเปลี่ยนแปลงในชีวิตทางเพศของคุณในอนาคต

พวกเขายังสามารถระบุปัญหาพื้นฐานที่คุณอาจต้อง แก้ไข ซึ่งทําให้คุณจัดการกับความใคร่ชายที่ลดลง

2

การจัดการกับโรคประจําตัว

เราได้ให้เหตุผลหลายประการแก่คุณว่าทําไมผู้คนสามารถต่อสู้กับความใคร่ชายต่ําได้ หากคุณกําลังดิ้นรนกับอาการของความใคร่ชายต่ําบางที การหยุดสูบบุหรี่หรือทานยา สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

หากคุณกําลังใช้ ยา ที่สามารถยับยั้งความต้องการทางเพศของคุณอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะพูดคุยกับแพทย์ของคุณและดูว่าคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้สิ่งที่มีโอกาสน้อยที่จะยับยั้งความปรารถนาของคุณหรือไม่

3

เพิ่มสีสันให้กับชีวิตทางเพศของคุณ

หากคุณคบกันมานานมีโอกาสดีที่คุณจะ 'ใช้' กับคู่ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ตื่นตระหนกเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป นี่ไม่จําเป็นต้องเป็นความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย แต่หมายความว่าคุณควรลองทําอย่างอื่นเพื่อเพิ่มสีสันให้กับชีวิตทางเพศของคุณ

ลอง ตําแหน่งทางเพศที่แตกต่างกันเพิ่มของเล่นบางอย่างเพื่อเพิ่มความบันเทิงสิ่งที่คุณคิดว่าคุณต้องทําทําให้เซ็กส์น่าตื่นเต้นอีกครั้ง นั่นจะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศของผู้ชายและพาคุณกลับไปที่วันก่อนหน้าของความตื่นเต้น

4

ยาธรรมชาติสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชาย


เราได้พูดคุยเกี่ยวกับ ความสําคัญของฮอร์โมนของคุณ อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีความใคร่ชายต่ํา แต่ไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติในความสัมพันธ์ของคุณและคุณกําลังทานยาอยู่?

บางทีแพทย์อาจแนะนําให้คุณไปที่โรงยิมห้าครั้งต่อสัปดาห์หรืออาจเปลี่ยนไปรับประทานอาหารมังสวิรัติทั้งหมด แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่สามารถนําไปใช้ในชีวิตได้อย่างง่ายดาย หากคุณต้องการ การรักษาความผิดปกติทางเพศของผู้ชายที่ง่าย และจัดการกับสาเหตุของความใคร่ชายต่ํา , ยาธรรมชาติสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชาย อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้ทุกที่.

วิธีการเพิ่มความใคร่ชาย?

มีหลายวิธีที่คุณสามารถจัดการกับความใคร่ชายต่ําของคุณและ เพิ่มความใคร่ของคุณ อย่างไรก็ตามมีองค์ประกอบสําคัญบางประการที่คุณต้องคํานึงถึง ก่อนอื่นคุณต้องค้นหาวิธีที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยซึ่งจะไม่มีผลข้างเคียงเชิงลบใด ๆ

คุณต้องมีความสม่ําเสมอในการรักษาของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกําลังเผชิญกับระดับฮอร์โมนเพียงแค่พลาดขั้นตอนในการรักษาของคุณไม่กี่ขั้นตอนจะไม่มีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการรักษาความผิดปกติทางเพศของผู้ชายให้เสร็จสมบูรณ์คุณต้องสอดคล้องกัน

ยาโป๊

ยาโป๊

โอกาสที่คุณเคยได้ยินคําว่า ยาโป๊ สิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นยาเสพติดเครื่องดื่มของรายการอาหารที่จะกระตุ้นความต้องการทางเพศ ตัวเลือกบางอย่างที่คุณอาจเคยได้ยินมาก่อน ได้แก่ หอยนางรมและ Spanish Fly แม้ว่าบางครั้งสิ่งเหล่านี้จะถูกขนานนามว่าเป็นวิธีจัดการกับความใคร่ชายต่ํา แต่ก็ไม่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับประโยชน์จากการรับพวกเขา (ท้ายที่สุดถ้าคุณมีบล็อกจิตและเชื่อว่าคุณจะ มีเซ็กส์ที่ดีขึ้นโอกาสที่คุณอาจเป็น) แต่ไม่มีหลักฐานที่แท้จริงว่าสิ่งนี้จะมีผลต่อคุณ

บ่อยครั้งที่ตัวเลือกเหล่านี้หมายความว่าคุณกําลัง เสียเงิน แทนที่จะจัดการกับสาเหตุของความใคร่ชายต่ํา

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


วิตามินและแร่ธาตุ

วิตามินและแร่ธาตุ

อาหารและการออกกําลังกายมีความสําคัญต่อสุขภาพของเราเช่นเดียวกับการได้รับอากาศบริสุทธิ์เพียงพอ อย่างไรก็ตามเราพบว่ามีคนจํานวนมากที่มีช่วงเวลาที่ยากลําบากในการรับ วิตามินและแร่ธาตุ ที่จําเป็นที่ร่างกายของพวกเขาต้องการ

หากเราดูว่าวิตามินและแร่ธาตุใดมีความสําคัญทั้งสําหรับการทํางานของลูกอัณฑะและการผลิตแอนโดรเจนเราพบว่าแร่ธาตุสังกะสีและซีลีเนียมและวิตามิน A และ เป็นสิ่งจําเป็น

ปัญหาเดียวคือการมีวิตามินและแร่ธาตุเพียงพอในอาหารของคุณจะไม่ให้ การรักษาอย่างถาวรสําหรับความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย สิ่งเดียวที่การเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุจะทําคือให้การสนับสนุนที่ดีขึ้นสําหรับสุขภาพทางเพศ ในระยะสั้นคุณกําลังเสริมแทนที่จะทําให้บุ๋มจริงในสาเหตุของความใคร่ชายต่ํา

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


การรักษาด้วยฮอร์โมน

การรักษาด้วยฮอร์โมน

เราได้พูดคุยเกี่ยวกับความสําคัญของ ฮอร์โมนเพศชาย ที่เกี่ยวข้องกับความใคร่ชาย หากคุณลดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนการบําบัดด้วย ฮอร์โมน อาจทําให้ระดับของคุณกลับมาเป็นปกติ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงยาเม็ดหรือการฉีดเข้ากล้าม (ซึ่งหมายความว่าพวกเขาถูกฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อ) แม้จะมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนปกติคุณอาจสังเกตเห็นว่าความใคร่ชายของคุณไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรจะเป็น

ในขณะที่ การบําบัดทดแทนฮอร์โมนเพศชาย (TRT) จะ ช่วยเพิ่มแรงขับทางเพศและความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ในผู้ชายหลายคน แต่ประโยชน์ระยะยาวและความเสี่ยงของ TRT ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด คุณไม่เพียง แต่เลือกใช้การบําบัดที่ค่อนข้างทดลอง แต่ยังเป็นการบําบัดที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง

เพิ่มความจริงที่ว่าการบําบัดประเภทนี้ไม่สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางและคุณเริ่มเข้าใจว่าทําไม TRT ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเลือกการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับสาเหตุของความใคร่ชายต่ํา

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


ครีมเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชาย

การศึกษาพบว่าครีมเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชายทันทีปรับปรุงการแข็งตัวเพิ่มความเร้าอารมณ์และความสุขปรับปรุงการหล่อลื่นเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้น แม้ว่าครีมจะมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาความผิดปกติทางเพศของผู้ชายในทันที แต่ก็ไม่ได้จัดการกับสาเหตุพื้นฐานของความใคร่ชายต่ํา

ซึ่งหมายความว่าในขณะที่มันเป็น วิธีแก้ปัญหาระยะสั้น ที่ดี (แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูง) แต่ก็ไม่ได้ให้วิธีแก้ปัญหาระยะยาวสําหรับความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย มันไม่ได้กําจัดสถานการณ์ที่อึดอัดของการต้องใช้ครีมเมื่อคุณเตรียมพร้อมสําหรับกิจกรรมทางเพศ การต้องใช้ครีมก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศจะขจัดธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองออกจากเซ็กส์อย่างแน่นอน

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


สั่งซื้อตอนนี้

ยาเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชาย

หากคุณต่อสู้กับความใคร่ชายต่ําและต้องการให้แน่ใจว่าคุณต่อสู้กับปัญหาที่ราก , ยาเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชาย จะช่วยให้คุณทําเช่นนั้น. มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องทราบว่าก่อนที่เราจะได้รับการแนะนําให้รู้จักกับยาแผนปัจจุบันสมุนไพรและวิตามินถูกนํามาใช้สําหรับทุกเพศเพื่อรักษาความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย

ในขณะที่การรักษาประเภทนี้จะไม่ให้ผลลัพธ์ทันทีเช่นเดียวกับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการของเราพวกเขาจะให้ประโยชน์ในการจัดการกับสาเหตุของความใคร่ชายต่ําในระยะยาว

เนื่องจากคุณกําลังใช้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชาย, คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ยั่งยืน, โดยไม่มีผลข้างเคียงเชิงลบใด ๆ ที่มักเกี่ยวข้องกับตัวเลือกการรักษาอื่น ๆ.

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


สั่งซื้อตอนนี้
จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์:
ความต้องการทางเพศจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติทําให้คุณรู้สึกควบคุมและมั่นใจมากขึ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศทําได้ง่ายถึงจุดสุดยอดเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น
แม้ว่ายาเม็ดอาจช้ากว่าวิธีการอื่น ๆ ของการเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชาย, พวกเขามักจะให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและยาวนานในการรักษาความผิดปกติทางเพศของผู้ชายที่มีอัตราความสําเร็จมากกว่า 98%.


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชาย

การศึกษาทางคลินิก

หากเราบอกคุณว่า ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ความใคร่ของผู้ชายจะมีผลในเชิงบวกต่อความใคร่ชายต่ําคุณต้องการมากกว่าแค่ข้อความนั้น คุณต้องการ หลักฐาน ว่านี่จะเสนอการรักษาที่ปฏิวัติวงการที่คุณรอคอย

ในความเป็นจริงมี การศึกษาทางคลินิกแบบอําพรางสองฝ่าย หลายชิ้นที่เปิดเผยว่ายาเพิ่มความใคร่ชายและครีมสามารถให้ผลในระยะยาวและยั่งยืนเมื่อเทียบกับตัวเลือกยาหลอก

การศึกษาทางคลินิกยืนยัน ประสิทธิภาพของยาธรรมชาติสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชาย, โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายที่คุณต้องกังวลเกี่ยวกับบางส่วนของตัวเลือกอื่น ๆ ที่พบในรายการของเรา.

เมื่อคุณพิจารณาความจริงที่ว่ายาเพิ่มประสิทธิภาพความใคร่ชายจะช่วยให้คุณจัดการกับสาเหตุของความใคร่ชายต่ําแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เห็นว่านี่เป็น ความก้าวหน้าในการรักษาความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย!

การศึกษาทางคลินิก

Copyright © 2017 - 2024 BoostMaleLibido.com. สงวนลิขสิทธิ์.